εκτύπωση από: https://animalhealth.hellafarm.gr/products/livestock/antiparasitika/zivet/
κτηνιατρικά προϊόντα
φαρμακοεπαγρύπνηση:
211 - 4041436


Zivet
Πόσιμο εναιώρημα Κλοσαντέλης και Οξφενταζόλης


Πόσιμο εναιώρημα κλοσαντέλης (5%) και οξφενταζόλης (2,5%) με νηματωδοκτόνο και φασιολοκτόνο δράση. Το ZIVET συνιστάται για την αντιμετώπιση των:
Γαστρεντερικών και πνευμονικών νηματωδών ελμίνθων, κεστωδών, τρηματωδών (Fasciola hepatica), προνυμφών (Oestrus ovis). Δραστικό κατά των αυγών των νηματωδών, των άωρων μορφών γαστρεντερικών και πνευμονικών στρογγύλων, κεστωδών και τρηματωδών μετά την 6η εβδομάδα του βιολογικού κύκλου.Συσκευασίες:

1 Lκατάλληλο για :
Πρόβατο
1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr


Χελλαφάρμ Α.Ε.


ⓒ 2021

Χελλαφάρμ Α.Ε.1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr