εκτύπωση από: https://animalhealth.hellafarm.gr/products/livestock/enesima-antiviotika/alamycin-l-a/
κτηνιατρικά προϊόντα
φαρμακοεπαγρύπνηση:
211 - 4041436


Alamycin L.A.
Ενέσιμο διάλυμα Οξυτετρακυκλίνης


Ενέσιμο διάλυμα διυδρικής οξυτετρακυκλίνης (216mg/ml) για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους. Η οξυτετρακυκλίνη ενεργεί ενάντια ενός μεγάλου αριθμού Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων, πολλών ρικετσιών και μεγάλων ιών. Ενδείκνυται για τη θεραπεία πολλών κοινών συστηματικών, αναπνευστικών και τοπικών λοιμώξεων που προκαλούνται ή που συνδέονται με μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη οξυτετρακυκλίνη.Συσκευασίες:

100 ml1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr


Χελλαφάρμ Α.Ε.


ⓒ 2021

Χελλαφάρμ Α.Ε.1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr