εκτύπωση από: https://animalhealth.hellafarm.gr/products/livestock/enesima-antiviotika/norodin-24/
κτηνιατρικά προϊόντα
φαρμακοεπαγρύπνηση:
211 - 4041436


Norodin 24
Ενέσιμο διάλυμα Τριμεθροπρίμης και Σουλφαδιαζίνης


Ενέσιμο διάλυμα τριμεθοπρίμης (40mg/ml) και σουλφαδιαζίνης (200mg/ml) για βοοειδή, χοίρους, άλογα, σκύλους και γάτες. Για θεραπεία γενικών λοιμώξεων που προκαλούνται από μικρόβια ευαίσθητα στον συνδυασμό τριμεθοπρίμης και σουλφαδιαζίνης.Συσκευασίες:

Φιάλη 100 ml1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr


Χελλαφάρμ Α.Ε.


ⓒ 2021

Χελλαφάρμ Α.Ε.1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr