εκτύπωση από: https://animalhealth.hellafarm.gr/products/livestock/kokkidioktona/baycox-2-5/
κτηνιατρικά προϊόντα
φαρμακοεπαγρύπνηση:
211 - 4041436


Baycox 2,5%
Πόσιμο διάλυμα Τολτραζουρίλης


Πόσιμο διάλυμα τολτραζουρίλης 2,5% για τη θεραπεία της κοκκιδίωσης που προκαλείται από διάφορα είδη κοκκιδίων της Eimeria σε ορνίθια κρεοπαραγωγής και ινδορνίθια.Συσκευασίες:

50ml
1 Lκατάλληλο για :
Γαλοπουλο
Όρνιθες
1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr


Χελλαφάρμ Α.Ε.


ⓒ 2021

Χελλαφάρμ Α.Ε.1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr