εκτύπωση από: https://animalhealth.hellafarm.gr/products/livestock/kokkidioktona/baycox-multi-50mg-ml/
κτηνιατρικά προϊόντα
φαρμακοεπαγρύπνηση:
211 - 4041436

Κοκκιδιοκτόνα /

Baycox MULTI 50mg/mlBaycox MULTI 50mg/ml
Πόσιμο εναιώρημα Τολτραζουρίλης


Πόσιμο εναιώρημα τολτραζουρίλης (50mg/ml) για την πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων της κοκκιδίωσης σε βοοειδή, χοίρους και πρόβατα και τη μείωση της αποβολής των κοκκιδίων σε ενσταβλισμένους μόσχους με ιστορικό κοκκιδίωσης από Eimeria bovis ή Eimeria zuernii και σε εκμεταλλεύσεις αμνών με ιστορικό κοκκιδίωσης από Εimeria crandallis και Εimeria ovinoidalis
Στους χοίρους των κλινικών συμπτωμάτων της κοκκιδίωσης στα νεογέννητα χοιρίδια (ηλικίας 3-5 ημερών) σε εκμεταλλεύσεις με ιστορικό κοκκιδίωσης από Cystoisospora suis.Συσκευασίες:

250 ml1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr


Χελλαφάρμ Α.Ε.


ⓒ 2021

Χελλαφάρμ Α.Ε.1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr