εκτύπωση από: https://animalhealth.hellafarm.gr/products/livestock/posima-antiviotika/baytril-10/
κτηνιατρικά προϊόντα
φαρμακοεπαγρύπνηση:
211 - 4041436


Baytril 10%
Πόσιμο διάλυμα Eνροφλοξακίνης


Πόσιμο διάλυμα ενροφλοξακίνης (100mg/ml) για ορνίθια, ινδόρνιθες και κουνέλια
Θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται από ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη βακτήρια.
Όρνιθες, Ινδόρνιθες: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida.
Ορνίθια: Avibacterium paragallinarium
Κουνέλια: θεραπεία μολυσματικών ασθενειών που οφείλονται σε Pasteurella multocida και της βακτηριακής εντερίτιδας που οφείλεται σε E. Coli. Η ενροφλοξακίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου η δοκιμή ευαισθησίας δείχνει την ενροφλοξακίνη ως δραστική ουσία επιλογής.Συσκευασίες:

1 L1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr


Χελλαφάρμ Α.Ε.


ⓒ 2021

Χελλαφάρμ Α.Ε.1ο χλμ Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
ΤΚ19002, Παιανία

Τ: 210-6800900
F: 210-6833488

email: info@hellafarm.gr